top of page

May 3, 2024

 Eest   West

01 Momokuro  Shokeizan

02 Buffalo   Rakusho

03 Ohga   Iwatefuji

04 Tenryu   Ushizo

05 Kawabata  Hokuetsu 3

06 Himuoh  Kyuzo

07 Taimu   Tenjin

08 Shingozaemon 1 Kikokuryu

09 Chuzaemon Tenju

10 Ohshita  Tanaka

11 Marusaka 2  Minamotogo

12 Izumiya  Ryuden

13 Gonzaemon Himu 2

14 Asahi   Gyutaro

15 Junnoshita  Ohya 1

16 Taito   Gonjiro

17 Chukichi  Marusaka 1

bottom of page