Schedule and Matches

May 3, 2022

 Eest   West

01 Gyutaro  Kikokuryu

02 Intaku   Himuoh

03 Tenjin   Minamotogo

04 Taimu   Tanaka

05 Gonjiro  Tenju

06 Kosugi   Shingozaemon 2

07 Fukutora  Chuzaemon 2

08 Akakabuto  Ohshita

09 Kawabata  Ohya 1

10 Himu 2   Hiroshimaru

11 Kyuzo   Marusaka2

12 Shingozaemon Izumiya

13 Izumiryu  Kinryu

14 Gonzaemon Marusaka1

15 Seimatsu  Asahi

16 Kenkohriki  Yuhi

17 Monbei  Chuzaemon

18 Taito   Junnoshita

19 Torikou  Kohzaemon