Schedule and Matches

May 3, 2021

 Eest   West

01 Minamotogo Taimu

02 Tenjingo  Tanaka

03 Tenju   Intaku

04 Chuzaemon 2 Gonjiro

05 Momotaro  Ohshita

06 Kosugi  Shingozaemon 2

07 Hiroshimaru Ushizo

08 Ohya 1  Fukutora

09 Marusaka2 Akakabuto

10 Gyutaro  Kawabata

11 Asahi   Himu 2

12 Izumiya 1  Marusaka1

13 Shingozaemon Yuhi

14 Junnoshita Kinryu

15 Hokuetsu 2 Chuzaemon

16 Monbei  Taito

17 Tenjin  Himuoh

18 Kohzaemon Gonzaemon

19 Izumiryu  Torikou

20 Kenkohriki Seimatsu